List otwarty bibliotekarzy

 

List otwarty nauczycieli bibliotekarzy do Rodziców

 

Szanowni Państwo!

 

   Z przyjemnością chcielibyśmy poinformować Państwa, że nasza szkoła  otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Ministerstwa Edukacji Narodowej do biblioteki szkolnej. W ramach tego Programu otrzymaliśmy 15 tysięcy złotych na zakup atrakcyjnych dla młodzieży bestsellerowych książek, których wyborów dokonywała w zeszłym roku szkolnym nasza szkolna społeczność. Wśród młodzieży przeprowadzone zostały wybory książek – każdy uczeń miał możliwość przedstawienia własnych propozycji zakupu książek do biblioteki, taką możliwość mieli również nauczyciele i inni pracownicy szkoły. Wyniki zostały przez nas zebrane i opracowane oraz przedstawione do zaopiniowania   i konsultacji Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie Rodziców z zaznaczeniem, że głos rodziców jest dla nas równie ważny, zatem otwarci jesteśmy i oczekujemy również propozycji od Państwa.

 Rezultatem wspólnych działań, jakie zostały i jeszcze zostaną podjęte w naszej szkole w ramach prowadzonego programu, będzie rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi czytaniem, które powinno im towarzyszyć także w dorosłym życiu. Informując o tym, chcielibyśmy zachęcić Państwa do podjęcia codziennych działań prowadzących do uświadomienia młodzieży wagi tej kwestii, a przede wszystkim przyjemności płynącej z czytania.

 Chcielibyśmy przypomnieć o roli czytania oraz korzyściach wynikających z kontaktu z książką w szczególności dla młodego człowieka.  Czytanie poszerza wiedzę o świecie, słownictwo, wzmacnia samoocenę, uczy myślenia, dodaje doświadczenia, uwrażliwia, relaksuje, rozwija pamięć i wyobraźnię, uczy radzenia sobie z problemami oraz chroni przed zagrożeniami współczesnego świata - uzależnieniem od komputerów czy telewizji.

Z umiejętnością czytania się nie rodzimy, zdobywamy ją dzięki rodzicom i nauczycielom. Podobnie jest z potrzebą czytania – nie jest to umiejętność nabyta. O tym musimy pamiętać my nauczyciele, jak i Państwo – Rodzice.

                     

Nauczyciele bibliotekarze Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Oławie

                                                                 


Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account