Patron szkoły

sobieski2Jan III Sobieski żył w latach 1629-1696. Od roku 1688 piastował urząd hetmana wiel­kiego koronnego, natomiast w 1674 został królem Polski. Jan III Sobieski był wspaniałym wodzem, uczestnikiem ważnych walk z Kozaka­mi, Tatarami, Szwecją, Moskwą i Turcją. Sławę przyniosło mu zwycięstwo nad Turkami w bitwie pod Chocimiem w roku 1673. Sobieski uparcie dążył do zmian polskiej polityki zagranicznej przez zawarcie pokoju z Turcją, szybką poprawę stosun­ków z Rosją i wspólne wystąpienia z państwem francuskim i szwedzkim przeciw Brandenburgii w celu odzyskania Prus Książęcych. W 1683 pod­pisał traktat przyjaźni z Austrią. Na czele wojsk polskich i austriacko-niemieckich rozgromił armię turecką (tak zwana "odsiecz wiedeńska"). Za jego panowania Polska podpisała pokój wieczysty z Ro­sją w 1686. Jako król starał się wzmocnić władzę królewską i powściągnąć samowolę magnacką. Jan III Sobieski, poza obeznaniem w kręgu spraw spo­łeczno-politycznych, był także mecenasem sztuki.

 

W roku szkolnym 1965/66 Ministerstwo Oświaty przyznało obchodzącemu XX-lecie Li­ceum Ogólnokształcącemu w Oławie imię Jana III Sobieskiego. Choć sam król Jan nie był bezpośrednio związany z Oławą, jednak miasto z rodem Sobieskich jest kojarzone dzięki królew­skiemu synowi Jakubowi. Dzięki staraniom ojca zdobył on wysokie wykształcenie w naukach humanistycznych, inżynierii i sztuce wojskowej. Znał wiele języków, co pozwalało mu czuć się pewnie na dworach całej Europy. Będąc potom­kiem monarchy, podlegał regułom rządzącym w tej warstwie społecznej. Dotyczyło to także kwestii małżeństwa. W związku z tym ożenił się on z Jadwigą Elżbietą von Neuburg, siostrą cesarzowej Eleonory. Okazały ślub odbył się 25 marca 1691 roku. Niedługo potem osiedlili się w Oławie. Od tego czasu możemy mówić o znaczącym rozkwicie tego miasta, które z uwa­gi na ród Sobieskich stało się znane nie tylko w Rzeczpospolitej, ale i w Europie.

sztandar1

Pierwszy sztandar szkoła otrzymała w 1970 roku. Ufundowali go absolwenci z okazji 25-lecia szkoły i III Zjazdu Absolwentów. Na awersie płata sztandaru wyhaftowany jest wizerunek patrona oraz dwa napisy: "XXV LO IM. JANA III SOBIESKIE­GO W OŁAWIE" oraz "FUNDACJA ABSOLWENTÓW. III ZJAZD 5-6IX 1970". Natomiast na rewersie znaj­duje się krzyż, który jest stylizowany na wzór krzyża Virtuti Militari. Po bokach oraz u dołu, sztandar ob­szyty jest frędzlami plecionymi ze złotej nici.

W roku 1999 szkoła otrzymała nowy sztandar. Na tle niebieskiego awersu płata widnieje popiersie patrona oraz napisy: "LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W OŁAWIE IM. JANA III SOBIESKIEGO" i "FUNDA­CJA ABSOLWENTÓW 1999 R." Rewers ma kompo­zycję flagi narodowej, pośrodku której umieszczone jest godło Polski z orłem w koronie. Głowicę sztanda­ru zdobi mosiężny orzeł. Obie strony płata sztandaru obszyte są złotą szarfą, a dodatkowo trzy jego boki ozdobione są złotymi frędzlami. 


Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account