Dokumenty

dyrektorDyrektor Małgorzata Peremicka

Nasze Liceum to miejsce, w którym wieloletnia tradycja łączy się z nowoczesnością. Wspólnym celem jest sprostanie wymaganiom, które stawiają przed nami zmieniająca się rzeczywistość oraz potrzeby rynku lokalnego. Zgodnie z zapisem sformułowanym w misji szkoły w oparciu o posiadane kompetencje, odpowiedzialność i zaangażowanie, staramy się kreować twórcze i aktywne postawy naszych uczniów. Proces kształcenia i wychowania służy przede wszystkim rozwijaniu poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny, poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Staramy się przygotować uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Edukacja w naszej szkole stwarza możliwość uzyskania poziomu wykształcenia pozwalającego na kontynuację nauki w kraju i zagranicą.

Tak wysoko postawione cele są możliwe do realizacji dzięki kwalifikacjom i zaangażowaniu kadry pedagogicznej, odpowiedzialności i rzetelnej pracy uczniów oraz wsparciu, jakiego zawsze udzielają nam współpracujący ze szkołą Rodzice.

Sukces może być mierzony w różny sposób. Dla nas bezpośrednim jego miernikiem są wyniki egzaminu maturalnego, a pośrednim umiejętność odnalezienia się naszych absolwentów w dorosłym życiu. Dlatego staramy się śledzić ich losy: osiągnięcia, sukcesy zawodowe, zaangażowanie w życie społeczne, funkcje, które pełnią. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że absolwenci zawsze byli i są chlubą naszej Szkoły.

Jestem głęboko przekonana, że realizacja różnych działań szkoły byłaby niemożliwa bez wsparcia ze strony jej przyjaciół. Na przestrzeni tych sześćdziesięciu lat były to różne instytucje, przedsiębiorstwa, osoby prywatne, których nie sposób w tym miejscu wymienić, ale wszystkim za okazaną życzliwość i wymierną pomoc gorąco dziękuję. Osobne, szczególnie serdeczne podziękowania pragnę skierować pod adresem Rodziców naszych uczniów.

kadry pedagogicznej, odpowiedzialności i rzetelnej pracy uczniów oraz wsparciu, jakiego zawsze udzielają nam współpracujący ze szkołą Rodzice.

Sukces może być mierzony w różny sposób. Dla nas bezpośrednim jego miernikiem są wyniki egzaminu maturalnego, a pośrednim umiejętność odnalezienia się naszych absolwentów w dorosłym życiu. Dlatego staramy się śledzić ich losy: osiągnięcia, sukcesy zawodowe, zaangażowanie w życie społeczne, funkcje, które pełnią. Z satysfakcją możemy stwierdzić, że absolwenci zawsze byli i są chlubą naszej Szkoły.


Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account