Historia Szkoły

 150 lat tradycji

Druga połowa XIX stulecia to okres szczególny w 770-letniej historii miasta. Poza rozwojem gospodarczym i  następował również rozwój oławskiego szkolnictwa, zwłaszcza średniego.

Z biegiem lat...

60 lat to szmat czasu... To kilkadziesiąt rocz­ników absolwentów, którzy wyposażeni w wiedzę w tej szkole rozpoczęli swoje samodzielne życie. Zmieniały się czasy, a wraz z nimi zmieniała się nasza oławska Alma Mater

Podkategorie


Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account