Deklaracja dostępności

Liceum Ogólnokształcące Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lo.olawa.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2004-07-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-08-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • serwis zawiera dokumenty tekstowe , w których nie ma dobrze zaznaczonej logicznej struktury
 • opublikowane zdjęcia nie zawierają opisu alternatywnego
 • nie wszystkie narzędzia służące prezentacji elementów multimedialnych niosących treść są dostępne za pomocą klawiatury
 • brak podwyższonego i odwrotnego kontrastu (czarne tło, żółte litery)
 • brak możliwości powiększenia liter na stronie
 • brak możliwości aktywowania skali szarości
 • na dzień przeprowadzonego badania nie istnieje funkcja dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Wyłączenia

 • wszystkie dokumenty opublikowane na stronie internetowej przed dniem 23.09.2020r.
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Peremicka.
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71 313 27 48

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący:

Starostwo Powiatowe w Oławie

Adres: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 1

 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 71 301 15 22

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna budynków

Budynek nr 1 (budynek główny) Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

Adres: 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 10

- budynek trzy kondygnacyjny, podpiwniczony

- do budynku prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, w budynku nie ma windy

- istnieje możliwość umówienia się z klientem na parterze budynku

- w całym budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

- w budynku brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- w budynku nie ma pętli indukcyjnej

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek nr 2 (pomocniczy) Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

Adres: 55-200 Oława, Pl. Zamkowy 14

- budynek trzy kondygnacyjny, podpiwniczony

- w budynku brak podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz windy

- istnieje możliwość umówienia się z klientem na parterze budynku

- nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- brak toalet dla osób niepełnosprawnych

- w budynku nie ma pętli indukcyjnej

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

Budynek nr 3 (sala gimnastyczna) Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie

Adres: 55-200 Oława, ul. 3 Maja 1

- budynek jednokondygnacyjny

- do budynku prowadzą schody, brak podjazdu dla wózków inwalidzkich

- w całym budynku brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące oraz oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących -

- w budynku nie ma pętli indukcyjnych

- w budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych

- do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem


Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account