Pilnie sie uczymy
Wyjazdy sportowe i sukcesy
nasi uczniowie

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Organizator: Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie; pl. Zamkowy 10, 55-200 Oława, tel./fax 071-3132748, e-mail sekretariatTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; www.lo.olawa.pl

  

 

REGULAMIN  XII POWIATOWEGO KONKURSU

 

FOTOGRAFICZNEGO

 

"Kontrasty"

 

Dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego

 

Regulamin

 

1. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Samorząd Uczniowski Liceum Ogólnokształcącego Nr I im. Jana III Sobieskiego w Oławie.

2. Celem konkursu jest umożliwienie fotografującym uczniom zaprezentowania swojego dorobku, upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

3. Tytuł konkursu: "Kontrasty"

4. Regulamin konkursu dostępny jest w Internecie na stronie www.lo.olawa.pl oraz w sekretariacie i Samorządzie Uczniowskim poszczególnych szkół powiatu oławskiego. Wszelkie wątpliwości można skonsultować poprzez kontakt z nauczycielem LO Nr I-

mgr Małgorzatą Sajur (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu oławskiego

6. Przy obróbce zdjęć konkursowych dopuszcza się stosowanie korekty kontrastu, tonacji, konwersji do cz-b, kadrowania i drobny retusz. Stosowanie fotomontażu jest zabronione.

7. Zadanie polega na wykonaniu fotografii o dowolnej tematyce, w której wystąpią elementy, zjawiska czy postawy o cechach przeciwstawnych lub o mocno uwidocznionej różnicy podczas porównania lub zestawienia.

Przeciwieństwa mogą dotyczyć barw, postaw, zjawisk, kształtu, uczuć , światła, przestrzeni, linii, faktur itd.(np. stare- nowe, dobro- zło, radość- smutek, ruch- stagnacja, ładne-brzydkie, światło- cień, biel- czerń itd.)

8. Podstawowym kryterium oceny będzie zgodność z tematem, kreatywność oraz walory artystyczne.

 

Termin i warunki dostarczania prac:

 

1. Przesłać maksymalnie 2 fotografie na zadany temat w formie cyfrowej (pliki do 5 Mb w formacie JPG) porzez Formularz Zgłoszeniowy  <- link  dostępny na stronie szkoły, w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca  2019 roku. W polu "opis pracy" proszę podać jakiego kontrastu dotyczą zgłoszone fotografie.

2. Prace przesłane po terminie nie będą oceniane.

3. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu oraz w celach marketingowych organizatora (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.)

4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych nadesłanych wraz z pracami wynikającą z przepisów Kodeksu Cywilnego z 23 kwietnia 1964 r. oraz Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5. Uczestnik, zgłaszając się do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii. Ponadto oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nagrodzonych fotografii oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska oraz miejscowości zamieszkania w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, na wystawie pokonkursowej, w wydawnictwach oraz na stronach internetowych, a także na ich wykorzystywanie w celach promocyjnych.

 

 

Zasady przyznawania nagród:

 

1. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu kilkuosobowa Komisja Konkursowa

2. Komisję powołuje Organizator.

3. Prace konkursowe nie spełniające warunków regulaminu nie będą klasyfikowane przez Komisję.

4. Spośród zgłoszonych do konkursu prac Komisja wybierze i nagrodzi 3 najwyżej ocenione fotografie

5. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość przyznania specjalnych wyróżnień dla autorów prac nienagrodzonych.

6. Decyzja Komisji jest ostateczna.

7. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród pisemnie, telefonicznie, bądź pocztą elektroniczną.

8. Lista nagrodzonych zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.lo.olawa.pl oraz podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Gazety Powiatowej- Wiadomości Oławskie

9. Informacja o terminie i miejscu ogłoszenia wyników konkursu zostanie przekazana zakwalifikowanym uczestnikom pocztą elektroniczną, do szkół oraz do wiadomości publicznej.

 

Kalendarz Wydarzeń

Maj 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
UROCZYSTE ROZDANIE ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY 28.05.2019R. GODZINA 12:45 AULA Zapraszamy absolwentów, obowiązuje strój [...]
Data :  15 maja 2019
16
17
18
19
00:00
DZIEŃ OTWARTY W NASZEJ SZKOLE     ABSOLWENCI KLAS ÓSMYCH!!! 23 MAJA 2019 (CZWARTEK) I TURA – GODZINA 9:00 II TURA – GODZINA 11:30   ABSOLWENCI GIMNAZJÓW!!! 24 MAJA 2019 (PIĄTEK) I [...]
Data :  19 maja 2019
20
00:00
„Minuta ciszy po umarłych czasem do późnej nocy trwa”                  W. Szymborska   Z głębokim [...]
Data :  20 maja 2019
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące Nr I
im. Jana III Sobieskiego;

55-200 Oława; Plac Zamkowy 10 
Telefon: +71 313 27 48

 

 


Sukcesy:

wyróżnienie tygodnika Perspektywy
w rankingu najlepszych liceów
w Polsce


Certyfikaty:

wysokiej jakości kształcenia 
Politechniki Wrocławskiej
i Uniwersytetu Przyrodniczego

   


Współpraca:

Wyższa Szkoła Bankowa
we Wroclawiu

 

Sign in to your account